• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ISO 9001:2015, 14001:2007 & OHSAS 18001:2007
+98-88798224-6 info@kajcable.com
  • English (English)

کابل و هادی کاج

شرکت کابل و هادی کاج در سال 1389 فعالیت خود را با هدف تولید انواع هادی ها و کابل های آلومینیومی با ظرفیت 24000 تن در سال آغاز نمود. محصولات این شرکت شامل محصولات توزیع و فوق توزیع و خطوط انتقال می باشد. این شرکت با اخذ گواهینامه تائید صلاحیت فنی کالا برای انواع هادی های هوایی (ACSR) و کابل های خود نگهدار شش و پنج سیمه ، در کنار کسب گواهینامه آزمون های نوعی (TYPE TEST) برای هادی های خطوط انتقال از آزمایشگاه خارجی مورد تائید ILAC و انطباق تمامی محصولات تولیدی با استانداردهای ملی و بین المللی ، زمینه ساز حضور گسترده تر خود در بازارهای داخلی و خارجی شده است .

info-img